Top-class risk management services in Ukraine

GCS Ukrajina – specializovan? inkasn? agentura, kter? poskytuje slu?by inkasa pohled?vek pro mezin?rodn? spole?nosti.

GCS Ukrajina vznikla spojen?m Credit Management Solutions ukrajinsk? spole?nosti (poskytuje slu?by pro vym?h?n? dluhu na Ukrajin? od roku 2007) a Global Credit Solutions Group (se s?dlem v roce 1976). Prior k tomu, spole?nosti byly spole?n?ky pro v?ce ne? 3 roky.

GCS Ukrajina je jedn?m z l?dr? v oblasti ?v?r? a ??zen? rizik, m? s?? partnersk?ch kancel??? ve v?ce ne? 90 zem?ch a zam?stnanci s dlouholet?mi zku?enostmi v t?to oblasti.

GCS Ukrajina v?nuje zna?nou pozornost zaji?t?n? vym?h?n? pohled?vek v??i nerezident?m na Ukrajin?, stejn? jako slou?it z?jm?m ukrajinsk? z?kazn?ky v zahrani??. 

Na?e c?le jsou:

  1. Usilovat o vy?e?it v?echny probl?my na?ich klient?
  2. Pracovat profesion?ln?, efektivn? a sout??iv?.
  3. Poskytov?n? slu?eb v souladu s nejvy???mi standardy.
  4. Vyhov?t pot?eb?m na?ich klient?
  5. Pro vytvo?en? pozitivn?ho image spole?nosti kolektoru.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...