Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

U?l? zisk z v?roby a prodeje pad?lan?ch v?robk? mohou b?t asi 50% z ro?n?ho p??jmu vlastn?ka autorsk?ch pr?v.

Nab?z?me V?m slu?bu – pr?vn? ochrany zna?ky, kter? je zam??ena na udr?en? kvality a pov?st va?? zna?ky, kter? v?m poskytne pir?tstv?, podvody a pad?l?n?, co? m??e zp?sobit nenapraviteln? ?kody na pov?sti va?? firmy. Od roku 2007, GCS Ukrajina spolupracuje s r?zn?mi vlastn?ky o pr?vn? ochran? zna?ky, aby se p?ede?lo ztr?t? p??jm? zp?soben? ???en? pad?lan?ho zbo??.

Ochran? sv? zna?ky (antikontrafakt) je realizov?na prost?ednictv?m:

  1. V?zkum trhu pad?lan?ho zbo?
  2.  identifikovat osoby zapojen? do v?roby, skladov?n?, distribuce pad?lan?ho zbo??
  3. Organizace odpov?dnosti pachatel?
  4. Ochrana proti dovozu pad?lan?ho zbo?? (registrace ochrann?ch zn?mek v oblasti celnictv?)
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...