Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Sahte ?r?nlerin ?retimi ve sat???ndan dolay? kaybedilen fayda hak sahibinin y?ll?k gelirinin %50’ne e?it olabilir.
Markan?z?n itibar? ve kalitesini destekleyen, markan?n hukuki korunmas? olarak adland?r?lan hizmeti teklif ediyoruz. S?z konusu hizmet ?irketinizin itibar?na d?zeltilemeyecek zarar? verebilen korsanl?k, doland?r?c?l?k ve sahtecilikten korur. 2007’den itibaren GCS Ukraine sahte ?r?nlerin yay?lmas?ndan kaynaklanan gelir kayb?n? ?nlemek i?in markay? hukuki olarak korurken muhtelif hak sahipleriyle i?birli?i yapmaktad?r.
Markan?n korunmas? (anti sahtecilik) a?a??daki y?ntemlerle ger?ekle?mektedir:
1. Sahte ?r?n piyasalar?n?n ara?t?rmas?
2. Sahte ?r?nlerin ?retimi, depolamas?, yay?lmas?na kat?lan ki?ilerin tespiti.
3. Su?lular?n sorumlulu?a tabi olmas?n?n sa?lanmas?.
4. Sahte ?r?n ithalat?ndan korunmas? (ticari markalar?n g?mr?kte tescil edilmesi)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...