Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Nejlep?? zp?sob, jak ochr?nit va?i firmu p?ed nep??jemn?mi p??pady, kter? mohou b?t zp?sobeny akcemi sv?ch zam?stnanc? – prov?st ??dn? kontroly kandid?ty na pozici p?ed naj?maj?. Ov??en? zam?stnanc? na Ukrajin? – velmi d?le?it? okam?ik, kdy nov? zam?stnanec pracovat, kter? zam?stnavatel? ?asto opom?jen.

GCS Ukrajina poskytuje slu?by pro ov??en? budouc? kandid?ty na voln? pracovn? m?sta firmy.

P?i kontrole sad? n?sleduj?c? ?daje:

  1. Cel? jm?no, datum narozen?, adresa registrace;
  2. Vzd?l?v?n?;
  3. P?edchoz? a aktu?ln? ?loha;
  4. Trestn? historii, ??m? se administrativn? odpov?dnosti;
  5. Identifikace osob, kter? jsou n?chyln? k kr?de?e, kr?de?e majetku podniku;
  6. Identifikace osob s drogami, alkoholem, hazardn?mi hrami;
  7. podnik?n? a z?stat v placen?ch pozic?ch;
  8. Dal?? informace, zalo?en? na konkr?tn? pracovn? m?sto.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...