Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Weryfikacja pracownika w Ukrainie

Najlepszy spos?b ochrony biznesu od niesumiennych wsp??pracownik?w jest weryfikacja pracownika w Ukrainie czy sprawdzenie os?b (kandydat?w na wakat) przed ich zatrudnieniem.
Sprawdzenie personelu w Ukrainie jest bardzo wa?nym aspektem przy zatrudnieniu nowego wsp??pracownika, kt?rym niestety pogardzaj? wielu biznesmen?w.

GCS Ukraine ?wiadczy us?ugi ze sprawdzenia kandydat?w na wakaty.

W trakcie dochodzenia sprawdzamy:

  1. Imi? i nazwisko, dat? urodzin, adres;
  2. Wykszta?cenie;
  3. Poprzednie i potocznie miejsca zatrudnienia;
  4. Karalno?ci;
  5. Identyfikacj? os?b usposobionych do kradzie?y;
  6. Identyfikacj? os?b z narkotycznej i alkoholowej zale?no?ci?.
  7. Przedsi?biorcz? dzia?alno?? i przebywanie na jakim? stanowisku w innych firmach/organizacjach;
  8. Inn? informacj? na po??danie klienta.

 
Je?li mamy pozwolenie od klienta, my kontaktujemy si? z pracodawcami i innymi zwi?zanymi osobami ?eby sprawdzi? informacj? o poprzednich zatrudnieniach, wykszta?ceniu i reputacji.
 
Na ??danie klienta te? sprawdzamy mo?liwe zwi?zki osoby z przest?pno?ci? zorganizowan? i politykami, osobami publicznymi i t.in.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...