Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49gcs-ukraineservices@gcs-ukraine.com

Poszukiwanie os?b prywatnych

GCS Ukraine ?wiadczy us?ugi poszukiwania os?b prywatnych na obszarach Ukrainy. Zwykle klient potrzebuje znale?? kogo? w takich przypadkach:
1.Poszukiwanie d?u?nika (skip tracing)
2.Poszukiwanie rodziny, przyjaci?? albo kontakt?w biznesowych.
3.Poszukiwanie pozwanych w sprawie s?dowej.
4.Poszukiwanie szanta?yst?w albo innych os?b zagra?aj?cych bezpiecze?stwu.
 
GCS Ukraine mo?e pomoc we wszystkich takich przypadkach.
Poszukiwanie d?u?nika «skip tracing» jest najprostszym rodzajem poszukiwania. Dla poszukiwania d?u?nika jest niezb?dnym umiej?tno?ci i do?wiadczenie w systematycznym poszykowaniu i analizie informacji, jako i dost?p do odkrytych i p?atnych baz danych. Zwykle poszukiwanie d?u?nika jest wy??cznie prac? biurow?, nie ma potrzeby wyje?d?a? i sprawdza? co? na miejscu. Detektyw szuka kontakty osoby i j? lokacj? przez bazy danych i zapytania informacji.
 
Poszukiwanie rodziny, przyjaci?? albo kontakt?w biznesowych jest bardzo podobnym do poszukiwania d?u?nik?w, ale ich znale?? trudniej.
 
Klient si? zwykle zwraca do detektyw?w tylko wtedy, gdy ju? nie mo?e znale?? osob? przez zwyk?e kontakty – to znaczy ?e osoba zmieni?a lokacj?, numer telefoniczny, e-mail ta inne. W takich przypadkach detektyw musi robi? wi?cej zapyta? ?eby znale?? ?lad. Cz?sto dla skutecznego poszukiwania detektyw musi wyje?d?a? i sprawdza? informacj?, rozmawia? ze ?wiadkami, przyjaci??mi, kolegami, s?siadami osoby.
Poszukiwanie szanta?ysty jest specjalnym rodzajem dochodzenia, kt?ry wymaga profesjonalnego do?wiadczenia. Dochodzenie przeprowadza si? przez zesp?? detektyw?w, kt?ry zastosowuj? taki specjalne techniki jak obserwacja ta inne.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...