Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Dochodzenia w strefie biznesu – us?ugi po estymacji i minimalizacji ryzyka w biznesie.
Dochodzenia zawiera:

  • sprawdzanie kandydat?w na wakaty firmy.
  • Ochrona znaku towarowego (walka z podr?bkami);
  • Due diligence i zbieranie informacji o firmach;
  • Odszukiwanie aktyw?w i zagubionych ludzi
  • Us?uga „tajny klient”
  • Inne dochodzenia

W trakcie dochodzenia my zbieramy i analizujemy informacj?, kt?ra pomaga podj?? decyzj?, czy warto pracowa? z pewnymi osobami albo firmami, r?wnie? jak naprz?d zbada? przysz?ego partnera.
Szczeg?lnie dochodzenia biznesowe s? aktualnymi w projektach inwestycyjnych, zakupach biznesu, procedurach po??czenia firm.
Przed pocz?tkiem dochodzenia potrzebnie rozumie? jakie dane s? niezb?dne i jaka w og?le ko?cowa cel dochodzenia.
Cena us?ug zale?y od poszukiwanej informacji i okre?la si? indywidualnie.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...