Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Due diligence – to jest sprawdzanie fakt?w albo przypuszcze? o firmie albo biznesie. Due diligence zawiera w sobie pob?r informacji o firmie, analiz? informacji o stanie finansowym, rzetelno?ci prowadzenia biznesu, reputacji, zwi?zkach oraz negatywnej informacji.

Due diligence r??ni? si? od raportu kredytowego obowi?zkowym sprawdzaniem informacji o kierownikach, fundatorach, akcjonariuszach, ich zwi?zkach.

Przez due diligence te? mo?na sprawdzi? r??ne osobne aspekty wa?ne dla klienta, zebra? dodatkow? informacj?. Due diligence mo?e zawiera? sprawdzenie kontrakt?w, konsultacje z finansowych i prawnych ryzyk.
Z pomoc? Due diligence realizuje si? g??bsze sprawdzenie partnera z biznesu, kt?ra ochrania od realnych albo mo?liwych ryzyk.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...