Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49gcs-ukraineservices@gcs-ukraine.com

Us?uga «tajemniczy klient» — pot??ne narz?dzie dla zbadania rynk?w, ewaluacji jako?ci produkt?w i us?ug, poboru r??nej rynkowej informacji.
 
Zwyk?ymi celami us?ugi s?:
1.Ewaluacja jako?ci us?ug, sprawdzanie asortymentu towaru.
2.Wykrycie szachrajstwa, podr?bki, kradzie?y w sklepach klienta.
3.Badania konkurent?w marketingowe
4. Poszukiwanie punkt?w zaczepienia dla pocz?tku dochodze? przypadk?w podr?bki, oszustwa, kradzie?y.
Detektywy GCS Ukraine s? zawsze zdolni szybko, profesjonalnie i dyskretnie zrealizowa? zakupy gdziekolwiek w Ukrainie.
 
Skuteczno?? zale?y na wiedzy produkt?w, dobrym przykryciu, profesjonalnej organizacji, kt?ra zawiera w sobie poszukiwanie i systematyzacj? cel?w, u?o?enie planu zakup?w, odpowiedny spos?b zachowania rzeczowych dowod?w, szczeg??owe i konkretne sprawozdanie klientowi.
 
Zakupy mo?na zrealizowa? nast?pnymi sposobami:
Detaliczne zakupy przez Internet albo telefon i z dostaw?:
Detaliczne zakupy przez wizyt? do sklepu;
 
Detaliczne i hurtowe zakupy z wykorzystaniem firm pod przykryciem.
Jak i w kt?rymkolwiek dochodzeniu, tu jest wa?nym ?eby klient dok?adnie wyznaczy? cele zakup?w i charakterystyki sprawdzanych towar?w i us?ug. Je?li te umowy wykonane, detektywy GCS Ukraine zorganizuj? zakupy i konwertuj? ich w pot??ny instrument marketingu i otrzymania informacji dla klienta.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...