Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49gcs-ukraineservices@gcs-ukraine.com

Serviciul „cump?r?tor misterios” este un instrument puternic pentru cercetarea pie?ei, evaluarea calit??ii produselor ?i serviciilor ?i colectarea de diverse informa?ii de pia??.

Obiectivele tipice ale utiliz?rii serviciului „cump?r?tor misterios” sunt:

1. evaluarea calit??ii serviciilor, verificarea existen?ei ?n v?nzare a 2 anumite articole de marf?,

3. detectarea fraudei, contrafacerii, furturilor ?n magazinele clientului,

4. cercet?ri de marketing a concuren?ilor,

5. c?utarea punctelor de plecare pentru ?nceperea investiga?iilor ?n cazul falsific?rii, fraudelor, furturilor.

Indiferent de nevoile clien?ilor, detectivii companiei GCS Ukraine sunt ?ntotdeauna capabili s? efectueze rapid, profesionist ?i ?n tain? achizi?ii ?n orice col? al Ucrainei. Cheia succesului o constituie cunoa?terea produselor, o bun? acoperire ?i o organizare profesionist?, care include c?utarea ?i sistematizarea obiectivelor, elaborarea planului de achizi?ii, utilizarea corect? a probelor materiale ob?inute, rapoarte detaliate ?i concrete pentru client.

Achizi?iile ?n cadrul serviciului „cump?r?tor misterios” se pot realiza prin:

Achizi?ii cu am?nuntul cu comand? prin telefon sau prin Internet ?i livrare, achizi?ii cu vizitarea punctelor de v?nzare cu am?nuntul,

achizi?ii cu am?nuntul ?i cu ridicata utiliz?nd companii sub acoperire.

Ca ?i ?n orice alt? investiga?ie, este foarte important ca clientul s? defineasc? ?n mod clar obiectivele achizi?iilor ?i specifica?iile m?rfurilor / serviciilor verificate. Dac? sunt respectate aceste condi?ii, detectivii companiei GCS Ukraine vor efectua o serie de achizi?ii ?i vor constitui un instrument puternic de cercetare de marketing ?i ob?inere a informa?iilor de pia?? pentru client.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Se încarcă...