Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Investiga?iile pe teren (la fa?a locului) includ activit??i ample la fa?a locului, de exemplu:

  1. Efectuarea supravegherii sta?ionare ?i a supravegherii exterioare mobile;
  2. Examinarea locurilor ?n care a avut loc evenimentul, interogatorii (chestionare), ob?inerea m?rturiilor martorilor etc..
  3. Documentarea profesionist? video, audio ?i foto a activit??ii subiec?ilor.
  4. Vizite pentru verificarea locului ?n care se afl? obiectele ?i subiec?ii.
  5. Lucrul cu informatorii ?i surse interne de informa?ii.
  6. Diferite opera?iuni sub acoperire.

Detectivii companiei GCS posed? cel mai ?nalt nivel de cuno?tin?e ?i experien?? ?n opera?iuni de investigare ?i opera?iuni desf??urate de detectivi. De-a lungul multor ani, compania GCS Ukraine ?ine leg?tura cu agen?i din diverse domenii.

Investiga?iile pe teren reprezint? un produs foarte specific, ?n cazul c?ruia clientul trebuie s? aib? o ?n?elegere clar? a rezultatului final de care are nevoie. ?n cazul ?n care clientul stabile?te obiective clare, detectivii no?tri vor putea elabora un plan detaliat de investiga?ie, care va conduce la rezultatul dorit.

Trebuie remarcat faptul c? odat? cu globalizarea chiar ?i investiga?iile locale simple se transform? de multe ori ?ntr-o investiga?ie interna?ional? serioas?, la care compania GCS Ukraine poate oferi o asisten?? de nepre?uit prin intermediul re?elei sale de detectivi verifica?i ?i experimenta?i din majoritatea ??rilor.

Respectarea legilor ?i normelor de etic? reprezint? un aspect important aparte al unor astfel de investiga?ii. Ca ?i ?n cazul oric?ror altor investiga?ii, compania GCS Ukraine urmeaz? ?ntotdeauna cu stricte?e cerin?ele legisla?iei locale, precum ?i cerin?ele juridice ?i etice ale clientului. Compania GCS ?n?elege c? reputa?ia companiei Dvs. este un activ extrem de valoros. Tocmai de aceea desf??ur?m ?ntotdeauna investiga?iile noastre cu cel mai ?nalt grad de profesionalism ?i etic?. Av?nd ?n vedere experien?a noastr? ?n aceast? activitate special?, pute?i fi siguri c? investiga?iile ?n cazul Dumneavoastr? se vor realiza profesionist, operativ ?i etic, de la ?nceput ?i p?n? la sf?r?it.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Se încarcă...