Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

C?utarea persoanelor fizice

Compania GCS Ukraine ofer? servicii de c?utare a persoanelor fizice pe ?ntreg teritoriul Ucrainei. De obicei, clientul trebuie s? g?seasc? pe cineva ?n urm?toarele situa?ii:

  1. c?utarea datornicului (skip tracing)
  2. c?utarea rudelor disp?rute, prietenilor sau contactelor de lucru
  3. c?utarea reclama?ilor (p?r??ilor) ?n litigii
  4. c?utarea ?antaji?tilor ?i altor persoane care amenin?? siguran?a proprie.

Compania GCS Ukraine poate acorda ajutor ?n toate aceste cazuri.

«skip tracing» este tipul de c?utare cel mai simplu. Pentru c?utarea debitorilor sunt necesare anumite cuno?tin?e ?i experien?? ?n c?utarea sistematic? ?i analiza informa?iilor ?i acces la bazele de informa?ii deschise ?i cu plat?. De regul?, c?utarea datornicului este o munc? de birou, nefiind necesare plec?ri ?i verific?ri la fa?a locului. Detectivul ?ncearc? s? g?seasc? datele de contact actuale ale persoanei ?i ?ncearc? s? o localizeze prin c?utarea ?n bazele de date ?i prin intermediul cererilor la distan??. C?utarea rudelor disp?rute, prietenilor sau contactelor de lucru este similar? cu c?utarea datornicilor, ?ns?, de obicei, ace?tia sunt mai greu de g?sit. De regul?, clientul se adreseaz? detectivului atunci c?nd nu poate contacta persoana respectiv? prin mijloace obi?nuite; asta ?nseamn? c? persoana ?i-a schimbat domiciliul, num?rul de telefon, adresa de e-mail etc. ?n astfel de cazuri este necesar? o c?utare ad?nc? ?n bazele de date ?i un num?r mare de solicit?ri ?i contacte pentru a g?si urma persoanei disp?rute. Adeseori pentru o c?utare reu?it? trebuie s? se mearg? ?i s? se verifice informa?iile, trebuie s? se comunice cu martorii, prietenii, colegii, vecinii persoanei disp?rute. C?utare ?antaji?tilor ?i altor persoane care amenin?? siguran?a proprie este un tip special de investiga?ie care necesit? o experien?? considerabil? a detectivilor. Deoarece o astfel de investiga?ie este confiden?ial?, este necesar? o respectare strict? a securit??ii opera?ionale ?n scopul evit?rii scurgerilor de informa?ii ?i compromiterii investiga?iei. Investiga?ia se efectueaz? de c?tre o echip? format? din c??iva detectivi. Detectivii folosesc tehnici speciale de supraveghere precum supravegherea exterioar? ?i altele. Miza acestei activit??i este mare fiind vorba de siguran?a clientului.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Se încarcă...