Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49gcs-ukraineservices@gcs-ukraine.com

Term?szetes szem?lyek felkutat?sa

A GCS Ukraine term?szetes szem?lyek felkutat?s?t v?gzi Ukrajna eg?sz ter?let?n. ?ltal?ban az ?gyf?l a k?vetkez? esetekben keres valakit:
1.ad?s felkutat?sa (skip tracing)
2.elt?nt rokonok keres?se, bar?tok illetve ?zleti kapcsolatok felkeres?se
3.b?r?s?gi perek v?dlotjainak felkutat?sa

4.zsarol?k ?s egy?b szem?lyek felkutat?sa akik a szem?lyi biztons?got vesz?lyeztetik.
A GCS Ukraine segithet ?nnek e szitu?ci?k b?rmelyik?ben.
A «skip tracing» a legegyszer?bb keres?si m?dszer. Az ad?ssok felkutat?s?hoz n?mely tud?s ?s tapasztalat sz?ks?ges a rendszerezett keres?s ?s inform?ci? elemz?se ter?n, e melett hozz?f?r?s nyitott ?s fizetett adatb?zisokhoz. Rendszerint, az ad?ss kutat?sa irodai munk?t jelent — kiutaz?sokra ?s helyi ellen?rz?sekre nincs sz?ks?g. A detektiv igyekszik megkeresni a szem?ly akt?v kapcsolatait  ?s a tart?zkod?si hely?t adatb?zisokban ?s bek?ld?tt k?zl?st ig?nyelve. Az elt?nt rokonok, bar?tok ?s ?zleti kapcsolatok eset?ben hasonl?ak a m?dszerek az ad?ss felkeres?s?hez, azonban, ?ltal?ba ?ket nehezebb megtan?lni. Az ?gyf?l akkor fordul a detektivhez, amikor nem tud ?sszek?ttet?sbe l?pni az eml?tett szem?lyel hagyom?nyos m?don; ez azt jelenti, hogy az illet? lakc?met v?ltoztatott, telefonsz?mot, e-mailt ?s egyebeket. Ilyen esetekben m?lyebb keres?sre van sz?ks?g az adatb?zisokban ?s t?bb k?relem ?s ?rintkez?sek beny?jt?s?ra az elt?nt szem?ly nyom?ra bukkan?s?hoz. Gyakran eredm?nyes keres?shez kiutaz?sra ?s inform?ci? ellen?rz?s?re van sz?ks?g, az elt?nt tan?ival, bar?taival,koll?g?ivalal, szomsz?djaival  val? elbesz?lget?sre. A zsarol?k ?s egy?b szem?lyes biztons?got vesz?lyeztet? szem?lyek megkeres?se egy k?l?nleges vizsg?lat lefolytat?s?t ig?nyeli. Amennyiben az ilyen vizsg?lat konfidens, a m?velet szigor? biztons?gos v?gz?s?re van sz?ks?g, hogy az adatok kisziv?rg?sa ne t?rt?njen ?s a vizsg?lat lej?rat?sa elker?lhet? legyen. A felkutat?st n?h?ny detektivb?l ?ll? csapat v?gzi. A m?velet alatt a detektivek speci?lis detektiv technik?t haszn?lnak, mint p?ld??l a figyel?s ?s egyebek. A d?jak ekkor magassak mivel az ?gyf?l biztons?ga forog kock?n.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...