Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

A helyszini vizsg?lat sz?lesk?r? tev?kenys?g v?gz?s?t foglalja mag?ba kiutaz?sok ?ltal, p?ld??l :
1.Helyszini ?s mobil megfigyel?s;
2.Esetek helyszin?nek megvizsg?l?sa, k?rdezget?sek, tan?k tanusit?sai ?s egyebek.
3.Szakmai  vide?-, audio- ?s foto-dokument?ci? a k?v?nt alany tev?kenys?gr?l.
4.Kiutaz?sok  helyszinekre a t?rgyak ?s alanyok elhelyezked?s?nek szeml?j?hez.
5.Inform?torokkal ?s be?pitett emberekkel val? munka.
6.K?l?nf?le leplezett tev?kenys?g.
A GCS detektivjei fels? foku vizsg?lati ?s detektiv munka tud?ssal ?s tapasztalattal rendelkeznek. T?bb ?ven ?t a GCS Ukraine kapcsolatot tart ?gyn?k?kkel sok f?le t?ren.
Helyszini vizsg?lat  — nagyon k?l?nleges szolg?ltat?s, ahol a megrendel? pontosan kell hogy ?rtse, milyen v?gs? eredm?nyre van sz?ks?ge. Ha a megrendel? konkr?t c?lokat t?z ki, detektivjeink r?szletes vizsg?lati tervet tudnak kidolgozni, amely a k?v?nt eredm?ny hozza.
Meg kell jegyezni, hogy a globaliz?ci?val, m?g az egyszer? helyi vizsg?latok is komoly nemzetk?zi ?gyekbe n?lnek, amelyekben a GCS Ukraine felbecs?lhetetlen seg?ts?get ny?jthat a GCS ellen?rz?tt ?s tapasztalt detektivjei h?l?zat?n kereszt?l a vil?g t?bb orsz?g?ban.
A t?rv?nyek ?s etikai szabv?nyok betart?sa — egy k?l?n fontos szempontja az ilyen vizsg?latoknak. Mint minden m?s vizsg?latn?l a GCS Ukraine mindig  betartja a helyi t?rv?nyeket, ?s a megrendel? jogi ?s etikai k?vetelm?nyeit. A GCS tudat?ban van annak hogy az ?n c?g?nek h?rneve a leg?rt?kesebb aktiv?ja. Pontosan ez?rt mi mindig a legmagassabb szak?rtelemmel ?s etikusan folytatjuk vizsg?latainkat. A mi tapasztalatunkal ebben a k?l?nleges tev?kenys?gben ?n biztos lehet hogy az ?n ?gy?ben folytatott vizsg?lat szak?rt?i odaad?ssal, gyorsan ?s etikusan fog t?rt?nni elej?t?l v?g?ig.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...