Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49gcs-ukraineservices@gcs-ukraine.com

Compania de colectare GCS Ukraine este principalul Dvs. consultant pentru recuperarea datoriilor, riscul de creditare ?i managementul riscurilor.

GCS Ukraine este o companie interna?ional? de colectare, a c?rei activitate principal? o constituie recuperarea datoriilor ?n domeniul afacerilor. GCS Ukraine ofer?, de asemenea, rapoarte de credit ?i investiga?ii corporative.

REZULTATUL CONTEAZ? – serviciile de colectare se pl?tesc dup? restituirea datoriei, f?r? o plat? ?n avans. Dvs. achita?i numai pentru munca prestat?.

RAPOARTE VERIDICE DESPRE AFACEREA PARTENERILOR DVS. – colect?m informa?ii complete despre partenerul Dvs., minimiz?nd astfel riscul ne?ndeplinirii angajamentelor de c?tre partenerul Dvs.

EXPERT ?N PROTEC?IA BRANDULUI DVS. – v? asigura?i protec?ie ?mpotriva fraudei, pirateriei ?i falsific?rii.

LIDER ?N FURNIZAREA DE SERVICII DE COLECTARE – activ?m at?t ?n Ucraina, c?t ?i ?n str?in?tate. Ob?ine?i posibilitatea de recuperare a datoriile de la nereziden?i, ocolind bariera lingvistic? ?i f?r? a intra ?n specificul legisla?iei ??rii datornicului.

– O RE?EA DE BIROURI PARTENERE ?N PESTE 90 DE ??RI

– COLABORATORI CU MUL?I ANI DE EXPERIEN?? DE MUNC?

– REPUTA?IE ?NALT? A COMPANIEI

– FEEDBACK-URI POZITIVE ALE CLIEN?ILOR

GCS Ukraine este lider printre companiile de colectare din Ucraina.

GCS ofer? servicii de colectare ?i de recuperare a datoriilor exclusiv ?n mod legal, ?n conformitate cu normele legisla?iei na?ionale. Exper?ii companiei GCS Ukraine ac?ioneaz? nu numai pentru recuperarea datoriilor, ci ?i pentru protec?ia intereselor, reputa?iei clientului ?i men?inerea rela?iilor de parteneriat cu datornicul.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Se încarcă...