Top-class risk management services in Ukraine

GCS Ukraine este principala agen?ie de colectare din Ucraina, care ofer? o gam? de servicii pentru afaceri ?n domeniul riscurilor de creditare ?i managementului riscurilor.

Activitatea principal? a companiei GCS Ukraine o constituie recuperarea datoriilor, at?t ?n Ucraina, c?t ?i ?n str?in?tate. Compania noastr? de colectare v? propune cele mai eficiente metode de recuperare a datoriilor cu cheltuieli minime. Acest lucru ?nseamn? c? toate rela?iile cu clien?ii sunt stabilite prin intermediul semn?rii unui contract, iar pl??ile se efectueaz? f?r? numerar. Clientul pl?te?te costul serviciilor numai DUP? restituirea datoriei, fapt care garanteaz? calitatea serviciilor acordate.

SERVICIILE NOASTRE:

  1. Recuperarea datoriilor de la persoane juridice;
  2. Rapoarte de credit;
  3. Investiga?ii ?n domeniul afacerilor.

Fapte despre Global Credit Solutions Ukraine:

  1. Restituim datoriile f?r? s? ?nc?lc?m legisla?ia ?n vigoare.
  2. Anul ?nfiin??rii — 2007
  3. 60% din cifra de afaceri o reprezint? serviciile acordate clien?ilor str?ini
  4. Avem 93 de birouri ?n toat? lumea cu sediul central la Melbourne
  5. ?n 2014, sediul ucrainean al companiei de colectare GCS Ukraine a ob?inut certificat GCRP – certificat de conformitate standardelor de afaceri ?n diferite ??ri

GCS Ukraine este o companie de colectare specializat? ?n recuperarea datoriilor interna?ionale complicate ?i datoriilor persoanelor juridice. Compania GCS Ukraine se concentreaz? pe furnizarea de servicii accesibile majorit??ii subiec?ilor de afaceri ucraineni ?i din lume.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Încarc...