Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Us?ugi windykacyjne – us?ugi z odzyskania nale?no?ci w Ukrainie.
 
Odzyskanie nale?no?ci zawiera kilka faz:
1) Odzyskanie pozas?dowe:
• Analiza dokument?w po sprawie;
• Zbieranie informacji o d?u?niku, ewaluacja go stanu finansowego;
• Negocjacje z d?u?nikiem o zap?acie d?ugu.
• Opracowanie planu op?at i kontrola nad go spe?nieniem.
• Odszukiwanie alternatywnych sposob?w restrukturyzacji wierzytelno?ci.
 
Cena us?ug windykacyjnych – to jest odsetek, kt?ry zale?y od sumy i przeterminowania nale?no?ci (od 10 do 21%). Wy p?acicie ten odsetek tylko przez fakt otrzymania pieni?dzy. Nie ma przedp?aty.
 
1) ODZYSKANIE WIERZYTELNO?CI PRZEZ S?D.
 
Je?li windykacja pozas?dowa jest bezskuteczn? przez 3-6 miesi?cy, my rekomendujemy i?? do s?du z fachow? pomoc? zawodowych prawnik?w GCS Ukraine.
 
GCS Ukraine odzyskuje wierzytelno?? przez wielu lat i ma du?e do?wiadczenie mi?dzynarodowej windykacji. Nasi specjali?ci kunsztownie badaj? sprawy i polecaj? najbardziej efektywny spos?b rozwi?zania sprawy. Nasi eksperci zawsze kieruj? si? indywidualnymi potrzebami klienta.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...