Top-class risk management services in Ukraine

Alacaklar?n tahsilat hizmetleri – alacaklar?n tahsilat?na y?nelik t?m hizmetlerin b?t?n?d?r. Alacaklar?n tahsilat? birka? a?amada ge?mektedir:
1) MAHKEMEYE BA?VURMADAN ALACAKLARIN TAHS?LATI

Bu a?amada bor?lu ki?i borcu kendisi ?desin diye gerekli ?al??malar yap?lmaktad?r:
• Borcu teyit eden belgelerin yorumlanmas?;
• Bor?lu hakk?ndaki bilgilerin toplanmas?, finansal durumunun de?erlendirilmesi;
• Alaca??n tahsilat? konusunda bor?lu ile g?r??melerin yap?lmas?;
• Alaca??n tahsilat grafi?inin haz?rlanmas? ve tahsilat i?lemlerinin kontrol edilmesi;
• Alternatif ??z?mlerin ara?t?r?lmas?, alacak yap?s?n?n yeniden yap?lanmas?.
Alacaklar tahsilat hizmetlerinin bedeli – alaca??n tutar?na ve tahsilat s?resine ba?l? olan komisyonu (%10 – 21) ifade etmektedir. Alacak hesab?n?za fiilen havale edildi?inde komisyonu ?d?yorsunuz, avanslar s?z konusu olmamaktad?r.
1) MAHKEME YOLUYLA ALACA?IN TAHS?LATI
3-6 ay boyunca mahkemeye ba?vurulmadan alaca?? tahsilat ?al??malar? istenilen sonu? vermedi?inde – GCS Ukraine ?irketinin tecr?beli hukuk?ular?n yard?m?yla mahkemeye ba?vurmay? ?neriyoruz.
GCS Ukraine alacaklar tahsilat hizmetlerini y?llard?r sunmakta ve uluslararas? i? tecr?besine sahiptir. Uzmanlar?m?z her mevzuyu detayl? olarak incelemekte ve en etkin ??z?m? se?mektedir. Bilirki?iler her zaman ??verenin ?zel isteklerine g?re hareket etmektedir.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...